Terug
ZUIDERZEE GEZICHT
2005
HARDERWIJK, HOLLAND
3 X 5 X 7 METER
GROEN MARMER, STAAL, BRONS

Zuiderzeegezicht is de compositie van een portret van de bekende Harderwijker Eibert den Herder, een door hem vastgehouden schilderijlijst waarin een bronzen hoed is geplaatst en een natuurstenen vlak met de contouren van de Zuiderzee. Het is een hommage aan de Harderwijker Eibert den Herder. Zijn portret toont de Harderwijker ondernemer als amateurschilder van één van zijn vele zeegezichten. In de lijst is een bronzen hoed van den Herder geplaatst, die symbool staat voor het behoeden van Harderwijk, de Zuiderzee en hun economische functie. Onder deze hoed ontstonden de ideeën waarmee hij zich profileerde en de toekomst gestalte gaf. Op de schilderijlijst zijn de iconen van zijn geesteskinderen aangebracht: Een boot, een zeerob en een dolfijn. Zij vormen de letterlijke omlijsting van wat hem voor ogen stond: Toerisme als alternatief voor de Afsluitdijk. Dit zeegezicht is aan een groenmarmeren Zuiderzee geplaatst, waarin golven zijn uitgehakt. Door de hellende positie lijkt hij leeg te lopen: Zee wordt land. Het kunstwerk is de verwoording van een vervlogen droom, de terugblik op een open Zuiderzee, en Eibert den Herder’s verzet tegen de teloorgang van zijn stad.