REIZEN

Iets in mij gaat zijn eigen gang
Ik reis het na
Met letters in vorm en kleur
maak ik woorden uit resonantie
schrijf ik mijn verhaal
Ik volg de geluidloze weg van beelden
Hoewel vaststaand reizen mijn ideeën
en kenschetsen ze de weg
langs ongeziene plaatsen

Hans Mes