Terug
FREEDOM IS IN THE MIND
2006
PRINS CLAUS CONSERVATO-RIUM, GRONINGEN, HOLLAND
4 X 2 X 0,6 METER
GECOAT STAAL

Het kunstwerk Freedom is in the Mind voor het Prins Claus Conservatorium ontleent zijn titel aan een bekende quote van Prins Claus, die hij eens tijdens zijn leven in een toespraak naar voren bracht. Deze tekst en de verwevenheid van de betekenis van deze woorden met de essentie van muziek in de persoon van Prins Claus inspireerden Hans Mes tot zijn ontwerp. Het kunstwerk bevat drie beeldende elementen: Het portret van Prins Claus, een quote en muzieknoten. Deze zijn in een driedimensionaal contrast geplaatst met de witte achtergrond. Het mat zwart metallic portret van Prins Claus bestaat uit een schets van de schaduwpartijen in zijn gezicht. Bij belichting met een spot vanaf de balustrade aan de overzijde van de entreehall wordt het gezicht van de Prins zichtbaar gemaakt op de achterliggende muur. De tekst is in kalligrafisch handschrift in zilvergrijs uitgevoerd. Sommige letters daarvan vormen de noten van muziekschrift. Door de vloeiende lijnvoering is de ritmiek en impressie van muziek verwoord om zo de betrokkenheid van Prins Claus bij muziek en muziekeducatie gestalte te geven. Door de vlaggen aan de noten krijgt dit onderdeel het sprankelende karakter wat vrijheid eigen is.