Terug
TOEGANGSPOORTEN
2002
BORGERCOMPAGNIE, SAPPEMEER, HOLLAND
3,5 METER
HARDSTEEN, GRANIET, GECOAT STAAL

Toegangspoorten is geplaatst op het “Drie Gemeenten punt” aan de Borgercompagnie. Schoolkinderen tekenden voor een ringvormig groen landschap, dat de drie gemeenten verbindt. Daarmee markeert de sculptuur een symbolisch monument met poorten, die toegang verlenen tot het grondgebied van Menterwolde, Veendam en Hoogezand-Sappemeer. De drie openingen wijzen in de richting van resp. Sappemeer, Menterwolde en Veendam. De steensoorten geven elk uitdrukking aan een kenmerkend aspect van de drie gemeenten. Zo is de kolom van Sappemeer van wit graniet, dat met zijn kleur als schuim en nevel verwijst naar het Sap- of Duivelsmeer, waarvan vroeger werd aangenomen dat het er spookte. De kolom van Menterwolde is van een blauwgrijze hardsteen, welke door zijn kleur en het golvende patroon van de spitsbeitel bewerking het riviertje de Mente, waarnaar deze plaats is vernoemd, beeldend tot uitdrukking brengt. De derde kolom is van bruin graniet en verwijst in zijn kleur en structuur naar het veen, waaraan Veendam haar naam te danken heeft.