Terug
MONSTER-VERBOND
2002
CROMSTRIJEN, HOLLAND
2,60 METER
BRONS OP STALEN SOKKEL

Het ontwerp Monsterverbond is een bronzen beeld over eigenzinnigheid van 1,60 meter dat refereert aan de onderlinge verbondenheid van het buitenissige. Hiervoor koos Hans Mes twee monsters, die elkaar vasthouden zonder elkaar aan te kijken. Het beeld verwoordt een pact dat door zijn absurditeit sterk en veelomvattend is. Een monsterverbond in tweevoud: in letterlijke en figuurlijke zin.