Terug
STEIN DER WEISEN
1992
COLLECTIE OBER, EMMENDINGEN, DUITSLAND
4,60 METER HOOG
GRANIET, ROODKOPER, BRONSBETON, WATERWERK

De Steen der Wijzen is een alchemistch begrip. Mysterieus is het een symbool voor de alles genezende stof, die als grondstof diende voor het levenselixer. Later heeft zich uit de alchemie de chemie en farmacie ontwikkeld. De inspanningen en vindingrijkheid waarmee mensen geneesmiddelen en hulpstoffen ontwikkelen is gebleven. Dit gaf Hans Mes aanleiding om een steen te nemen waar water uit ontspringt dat zich in zijn beweeglijkheid en indringendheid net als de menselijke geest een weg zoekt door de wereld van de materie. De steen is gevat in twee spits toelopende vormen die refereren aan de ellipsvormige banen van atomen. Daarmee krijgen de oneindige kringloop van geest en materie en de cycli van ervaring en metamorfose beeldend gestalte. De driehoekige vorm van de steen, met de punt naar beneden, is het alchemistische symbool van water. De plaats waar het water valt is een opwaarts gerichte driehoek, het symbool van de aarde, het ontvangende, de medemens. Het vallende water is geen onbeduidend onderdeel. Het verbeeldt het beweeglijke en verbindende element in de menselijke persoonlijkheid als bron van creativiteit met betrekking tot de maatschappij.