Terug
SCHILDWACHT
1985
VESTING BOURTANGE, HOLLAND
2,20 HOOG
BRONS

De symboliek van deze Schildwacht vormt een duidelijk teken in het moerassig grensgebied rond Bourtange. Eertijds was Bourtange een onneembare vesting voor vijanden van veraf. Bruggen, dijken, water, moerassen, aarden wallen, uitkijkposten op de fortificatie, zo bewaakte men een doorgaande route over het veen van Duitsland naar Nederland. Nu maakt herkenbare openheid plaats voor de ontoegankelijkheid van weleer. Waar eens met buitgemaakte deuren colonnes naderden om niet weg te zakken in het veen rijdt nu vakantieverkeer richting grens en klimmen kinderen op een kanon. Nieuwe wachters bevolken de uitkijkposten. De schildwacht voor Bourtange’s veste, symbool voor waakzaamheid in woelige tijden, vormt het verhaal van een harde militaire historie, een herkenbaar geworden essentie van de vervallen kracht van deze plaats.