Terug
MAN IN LIGSTOEL
1984
FLORESVIJVER, GRONINGEN. HOLLAND
LENGTE 1,85 METER
BRONS

Dit beeld werd ontworpen in het kader van de herinrichtingsplannen voor de Bataviastraat in de Indische Buurt te Groningen. De keuze van het thema is letterlijk lokaal bepaald. Niet alleen heeft Hans Mes het leven in het oude Batavia genomen als een uitgangspunt, maar ook het feit dat de buurt ten tijde van de renovatie vele junkies herbergde. De overeenkomst tussen beide uitgangspunten ligt in het feit, dat de koloniaal parasiteert op de rijkdommen van zijn kolonie en de junkie met de heroïne roofbouw op zijn lichaam pleegt. Deze overeenkomst ligt in het beeld besloten. Een gemakkelijke leunstoel zoals op vele Nederlandse veranda’s in het oude Batavia, een in de hand geklemd muntstuk, een morbide gelaat en een uitgeteerd lichaam in dito stoel zijn het resultaat. Een junk probeerde het beeld te verwijderen, kinderen spelen erop en buurtbewoners voorzien het beeld ’s winters van een sjaal of ijsmuts.