Terug
ARMSLAG
1996
ZONDER OVERLEG GESLOOPT, TIEL, HOLLAND
4 EN 5 METER HOOG
BRONS, VERSTERKTE STAAL-CONSTRUCTIE

Bij het zwembad Groenendaal-Plus koos Hans Mes voor twee beelden op het gazon langs de Laan van Westrooyen. Enerzijds verwijzen ze elk naar een fase van de armslag bij de borstcrawl. Anderzijds wordt door hun onderlinge verhouding het spelen in water benadrukt. Daarmee krijgt zowel het sportieve als het recreatieve aspect van het zwemmen inhoudelijk gestalte. Met krachtige lijnelementen benadrukken de bronzen vormen in ruimtelijke zin de dynamiek van een armbeweging in het water. Door het aanbrengen van een blauwgroen patina op het brons wordt de suggestie gewekt van armen, die zojuist uit het water lijken te zijn gekomen. De ranke bronzen vormen zijn gedeeltelijk bevestigd aan grote stukken wit graniet, welke door hun gekloofde, ruwe vorm aan opspattend schuim doen denken. Vanuit elke zichtlijn bieden de beelden door hun ruimtelijke compositie een voor het passerend verkeer veranderend vormen- en lijnenspel zonder daarbij aan dynamiek of spanning te verliezen. Door hun associatieve betekenis en visuele samenhang wordt vanuit verschillende invalshoeken een relatie met de functie van het zwembad gelegd. Daarmee vormen ze een voor het publiek herkenbaar markeringspunt.