Terug
ZWARTE STERNEN
1998
RIJNWOUDE, HOLLAND
2 METER HOOG
BRONS, ROODKOPER, GECOAT STAAL

Bij dit eerste van drie kunstwerk voor de Rijnstreek-Zuid is Hans Mes uitgegaan van de vogels uit dit veenweidegebied. Door deze vogels te combineren met een typerend beeldend element van hun biotoop, wil hij de identiteit van het gebied weergeven. Nadruk legt hij daarbij op het eigene van de locatie van elk kunstwerk in het waardevolle landschap. Vlakbij de Oostvaartbrug, waar een fietspad en de waterpartij bij Spookverlaat elkaar kruisen, vormde de ideale omgeving voor het ontwerp van twee sierlijk over het water scherende zwarte sternen. Het beeld geeft uitdrukking aan de snelheid van deze beschermde vogels, die ook wel de zwaluwen van de zee worden genoemd. De twee zwarte sternen, die een paar vormen, combineerde Hans Mes met een beeldend element dat refereert aan het afgebroken blad van de krabbescheer. De krabbescheer is een zeldzame drijvende waterplant die voorkomt in de waterrijke biotoop van de Rijnstreek-Zuid. Omdat de zwarte stern de bladeren afbreekt om er op deze plant zijn drijvende nest mee te bouwen, vormt het als beeldend element een karakteristiek onderdeel van het totaal.