Terug
VOGELVRIJ – 1
2003
VINKHUIZEN, GRONINGEN, HOLLAND
6 METER
BRONS EN GECOAT STAAL

Vogelvrij is een groep van drie beelden tot 7 meter hoog voor de wijk Vinkhuizen. De term Vogelvrij, had oorspronkelijk betrekking op lijken, die niet begraven mochten worden maar als prooi voor de vogels werden achtergelaten. Het duidt op diegenen die buiten de wet zijn gesteld en blootgesteld aan ieders vervolging. Een drietal geopende kooien, hoog hangend of staand, geven elk vanuit een eigen inhoud en vorm uitdrukking aan dit thema. In het eerste kunstwerk wordt het traliewerk van een middeleeuwse folterkooi, waarin eertijds mensen hoog aan het plafond hangend werden opgesloten, door een monster uiteengetrokken. De betekenis van de beeldengroep Vogelvrij laat zich niet simpelweg of eenduidig verklaren. Iedereen heeft immers zijn eigen gedachten en beleving in relatie tot het onderwerp van mijn beelden. Politieke of religieuze vervolging, pesten op school, asielzoekers in verwijdercentra, het zijn slechts enkele voorbeelden die Vogelvrij verklaren.