Terug
STADSPADEN
2012
STADSKANAAL, HOLLAND
8,50 METER
STAAL

Het beeld StadSpaden schept letterlijk en figuurlijk een terugblik op de historie van Stadskanaal, die zijn oorsprong vindt in de aanleg van het kanaal. Twee grote zwartmetallic spaden van elk circa 8 meter hoog zijn in de oever gestoken: Elk ter weerszijden van de trap die naar de kanaalpromenade voert. Al van veraf zichtbaar markeren ze door hun formaat en schuin geplaatste stand de toegang tot Stadskanaal als was het een toegangspoort naar het centrum van Stadskanaal. Van hier uit leidde vanouds her de weg over water naar de stad Groningen met daarnaast een jaagpad. Maar waar vroeger de hoog beladen turfschepen in file naar de stad voeren, komt nu een toenemend aantal recreanten over deze vaarroute Stadskanaal bezoeken en zoeken mensen rust en ontspanning aan de waterkant. Op het blad van elke schep wordt een handgeschreven couplet van een gedicht van Hans Mes over het graven van het kanaal gelast. Op die wijze verhaalt het beeld van het ontstaan van het kanaal, het jaagpad en hun betekenis voor Stadskanaal. Maar ook benadrukt het gedicht een thuiskomen. Want daarvoor fungeert het kunstwerk eveneens als een toegangspoort naar de identiteit en het heden, dat is ontstaan uit een door veel zware arbeid opgebouwd verleden. De forse maatvoering en de kleurstelling onderstrepen dit op monumentale wijze.