Terug
REEDS AND SEEDS
2006
DSM JINLING, NANJING, CHINA
4,60 METER
FIBRE REINFORCED POLYESTER OP STALEN SOKKEL

Met het beeld Reeds and Seeds voor de creëerde Hans Mes ter plekke een poëtische en bewegende compositie van riet en rietsigaren. Het 4,60 meter hoge kunstwerk is gemaakt van flexibel materiaal dat kan worden bewogen door de wind. Bedoeld als een geschenk aan de werknemers van de productieafdeling van het bedrijf gebruikte Hans Mes voor zowel de zaden als de planten juist die materialen welke met hun grondstoffen door afnemers in China en de rest van de wereld worden geproduceerd: Fibre reinforced plastic pipe en composite resins. Dit in het oog springende kunstwerk op een zo contrasterende locatie geeft uitdrukking aan het geheimen van de verandering die tot groei leidt. Deze veranderingen liggen reeds besloten in het zaad. De diepere kennis van de eigenschappen van het zaad geeft inzicht in hoe de toekomstige plant eruit zal gaan zien. Vaak zal dit weten het gevoel wekken alsof een geheim wordt ingefluisterd, dat onvoorspelbaar lijkt voor anderen. Dit geldt ook voor industriële groei en expansie. Hoe beter de kennis bij de eerste aanvang van een onderneming, des te meer valt er te zeggen over het resultaat.