Terug
PORTRET MARTEN HOFKER
2022
GRONINGEN, HOLLAND
100 X 90 cm.
STAAL, GECOAT

MARTEN HOFKER

Zijn liefde voor de wetenschap
Verbindt mensen
En beschrijft terreinen,
Zet enthousiasme op de kaart
Door het veld, de kenner van het veld
En datgene wat gekend wordt
Te onderzoeken.

Hans Mes – 2022

Bij het portret van Prof.dr. Marten Hofker voor de Marten Hofker zaal in het ERIBA gebouw van de Faculteit der Medische Wetenschappen, heeft beeldhouwer Hans Mes zich niet slechts willen beperken tot de fysieke aspecten van zijn gezicht. Portretteren omvat in zijn optiek ook de weergave van Marten Hofker als mens en als wetenschapper. Marten was iemand die mensen en onderzoek met elkaar kon verbinden. Daarmee wist hij tegelijkertijd nieuwe terreinen te ontsluiten binnen zijn vakgebied, de genetica en moleculaire biologie en ook daarbuiten. Daarin ontwikkelde hij niet alleen een nieuw testmodel van muizen met een menselijk gen maar excelleerde hij ook in de toepassing en het samenbrengen van dit transgenetisch onderzoek op verschillende terreinen zoals metabole en cardiovasculaire ziekten en de preventie daarvan. Binnen het European Research Institute for the Biology of Aging (ERIBA) en de groep Molecular Genetics heeft Marten Hofker mensen voortdurend weten te enthousiasmeren. Ook buiten de universiteit, op congressen, tot zelfs in eigen huis, ooit Hotel Genetica genoemd, was hij een hartverwarmende persoonlijkheid, vol ideeën en met een heldere visie. In zijn portret is hij weergegeven met die open, doelbewuste blik; warm en betrokken. De schouder en revers van zijn colbert zijn opgebouwd uit een aaneenschakeling van huidcellen, bloedplaatjes, stamcellen, chromosomen, telomeren en DNA. Daarmee symboliseren zij de diepgang, maar ook de diversiteit en gelaagdheid van zijn onderzoek. Een muis snuffelt aan zijn schouder ten teken van de doorbraak in het transgenetisch onderzoek waarvan Marten Hofker de grondlegger is geweest.