Terug
MELKVAARDER
2004
BELT-SCHUTSLOOT, HOLLAND
LENGTE 3,5, HOOGTE 2,75 METER
STAAL

Het ontwerp voor het kunstwerk Melkvaarder is een compositie in stalen vormen met een lengte van circa 3,50 en een hoogte van circa 2,75 meter. Daarbij is Hans Mes uitgegaan van een herkenbare vormgeving waarbij een melkvaarder met een duwboom op een punter met melkbussen wordt weergegeven. De figuur is geen strikt figuratieve benadering maar is gedacht vanuit een aanpak die niet allen de houding maar ook karakteristieke kenmerken zoals kiel, pet en klompen benadrukken. Bij de weergave van de melkbussen gebruikt Mes de schaduwpartijen als beeldend element zodat deze door het contrast met de achtergrond van talud of water het beeld vormen. Voor de punter nam hij een aantal specifieke lijnelementen. Door de boot als het ware vanuit de oever perspectivisch naar voren te laten komen wordt de suggestie gewekt, dat de punter vanaf de oever vertrekt.