Terug
GRUTTO
1998
ZOETERWOUDE, HOLLAND
1,80 HOOG
BRONS, VAURION ROCHE JAUNE

Bij zijn ontwerpen van de drie kunstwerken voor de Rijnstreek-Zuid is Hans Mes uitgegaan van de vogels uit dit veenweidegebied. Dit derde ontwerp is weer anders qua formaat, vormgeving en materiaalkeuze. Door vogels te combineren met een typerend beeldend element van hun biotoop, wil ik de identiteit van het gebied herkenbaar weergeven. Nadruk leg ik daarbij op het eigene van de locatie van elk kunstwerk in het waardevolle landschap. Met elk beeld heb ik het polderlandschap van de Rijnstreek-Zuid steeds op een andere wijze willen kenmerken. Voor de locatie aan het Lange Kerkepad ontwierp Hans Mes een weidevogel, de grutto, die op een bewerkte steen is geplaatst waarmee het z.g. slagenlandschap wordt uitgebeeld. Vanwege de kleinschaligheid van de plek gaf ik het kunstwerk een hoogte van 1.60 m. Deze hoogte verhoudt zich tot de menselijke maat van de op korte afstand passerende fietsers en wandelaars. Ook wordt de weidsheid van de omringende weilanden niet aangetast door een al te hoog oprijzende vorm.