Terug
FREIA
1998
HAMPSHIRE HOTEL / FREIA GROEP GRONINGEN, HOLLAND
3,60 METER HOOG
ROODKOPER

Freia gold als godin van de jeugd, van het licht, van de lente, de liefde, de vruchtbaarheid en de schoonheid. Freia droeg soms een verenkleed en vlood als een valk. In het beeld is dit gegeven geïntegreerd verwerkt. Door de gestileerde valkenvleugels ontstaat samen met de vorm van het hoofd bovendien de associatieve verwijzing naar twee bladvormen en een ontluikende knop. Hiermee worden lente en vruchtbaarheid gesymboliseerd. Als godin van de aarde steeg Freia op uit het schuim van de golven en vestigde zij haar paleis op de witte wolken van de hemelzee. Daardoor werd Freia ook wel als wolkengodin gezien. Door ook het beeld vanuit een sierlijke lichtvoetigheid te laten oprijzen uit de spiegelende grijs-witte granieten vloer wordt dit versterkt. Het graniet wordt zo tot het witschuimend water en het glazen dak belichaamt het hemeldak waarnaar Freia haar vleugels uitslaat. De Freia Group reikt haar cursisten evenzo de vleugels aan om zich te kunnen verheffen boven de golven van een zee aan kennis in beweging. Deze symboliek onderstreept het streven van de Freia Group naar dynamisch ondernemen met kennis en een hoog ambitieniveau.