Terug
FLYING START
1992
KLM LUCHTVAART-SCHOOL, EELDE, HOLLAND
5,60 METER LANG
ROODKOPER

Dit kunstwerk heeft de inhoud van het leren vliegen tot thema. Het belicht een aantal verschillende aspecten van de KLM-luchtvaartschool. De vorm van een vleugel symboliseert het leren vliegen. Het vlak, waarin de vorm eindigt refereert aan een startbaan, concreet en in figuurlijke zin. Het verwijst daarmee naar de voorbereiding op een loopbaan in de burgerluchtvaart. De strakke vormgeving en de scherpe lijnen drukken de met het vliegen geassocieerde snelheid uit en de gerichte vorm van kennisoverdracht en management, die de opleiding kenmerkt. Door roodkoper te bevestigen op een frame koos Hans Mes enige uiterlijke overeenkomst met vliegtuigen. Door echter met de kleur van het koper en het daarop aangebrachte donkere patina duidelijk afstand te nemen blijft het eigen karakter van het kunstwerk direct aanwezig. Doordat de architectuur van de gebouwen op het terrein van de KLM-luchtvaartschool zich kenmerken door zakelijke eenvoud en een geometrische aanpak is ook het stramien van de vormgeving hierop gebaseerd. Met zijn formaat staat het beeld in een passende verhouding tot ruime opzet van de terrein-indeling en het volume van de omliggende gebouwen.