Terug
FLORIN
1989
ABN-AMRO BANK, ASSEN, HOLLAND
2,10 METER HOOG
ROODKOPER

De vormgeving voor dit beeld baseerde Hans Mes op het vroegere fl-teken, dat de voormalige munt, de gulden, symboliseerde. De twee vormen sluiten daarmee aan op de financiële functie van dit bankgebouw.