Terug
DE EXPEDITIE VAN BETEKENIS
2020
NOORDERLINK, GRONINGEN
56x49x107 CM.
STAAL, ROESTVRIJ STAAL

Het kunstwerk De Expeditie van Betekenis voor de Noorderlink Award 2020 van beeldhouwer Hans Mes toont een staafgrafiek waarop vier mensfiguren zijn geplaatst. Ieder van hen gaat op zijn of haar eigen wijze om met een veranderende aanpak van de werkzaamheden, de verbondenheid van mensen en hun sociale maatstaven. Waar de één meteen in oplossingen denkt, zoekt de ander voorzichtig houvast. En waar sommigen proberen de optimale balans te vinden, trachten anderen resoluut van de voorafgaande onzekerheden af te stappen. De manier waarop ieders kwaliteit gestalte kan krijgen in nieuwe organisatievormen, die geënt zijn op de ontwikkelingen tijdens en na het uitbreken van de wereldwijde Covid-19 pandemie, voelt als een expeditie, een uitdaging die nieuwe wegen baant. Daarmee symboliseert het kunstwerk de interactieve uitwisseling van inspirerende inzichten. Goed leiderschap zet een koers uit die niet gebaseerd is op marginale veranderingen, maar die in essentie betekenis verleent aan de groei van organisaties als geheel. Meegaan op deze Expeditie van Betekenis betekent zingevend en inspirerend bijdragen aan de veranderende maatschappelijke en economische dynamiek.