Terug
CLEANING THE SOUL
2014
YUAN ART MUSEUM, BEIJING, CHINA
3,50 X 6 METER
MIXED MEDIA

De museale installatie “Cleaning The Soul” verwoordt de drang van sommige fanatici om hun gedachtegoed met geweld te promoten om er zelf hun zieltje mee te reinigen. Het kunstwerk nodigt uit tot reflectie over de bedoelingen van mensen om hun ziel te bevrijden van schuld of om te ontsnappen aan een negatief oordeel ten overstaan van hun god of hun geloof. Sommigen trachten zelfs om met geweld het martelaarschap te verkrijgen omdat ze geloven dat dit de sleutel is tot hun paradijs. Om deze betekenis te verwoorden nam Hans Mes 6 T-shirts met een bloedvlek op de plaats van het hart. Op de vloer is een cirkel van wit waspoeder gestrooid. De T-shirts zijn opgehangen in een mobiele balans waarmee het zwerven van de ziel door de ruimte tot uitdrukking wordt gebracht. Hans Mes:”Wanneer wij sterven zullen we alles verliezen inclusief ons geloof. We kunnen niet in de hemel komen of naar de hel gaan door plotselinge devotie om onze ziel te reinigen. Sommige godsdiensten proberen het schuldgevoel aan te wakkeren om hun volgelingen extreme leefregels op te kunnen leggen. Maar de ziel is vrij en kan niet worden gemanipuleerd. Er is geen keus in de manier waarop wij sterven en wat er zal gebeuren. Religies willen ons doen geloven dat de ziel gereinigd zou kunnen worden door elkaar te vermoorden.”