Terug
BOLSTERVORM
1991
WEITEVEEN, GEM. SCHOONEBEEK, HOLLAND
2,60 HOOG
BASALT, BRONS

Bolstervorm is samengesteld uit drie basaltzuilen, welke verbonden zijn door twee op boekweit geïnspireerde bronzen vormen. Hiermee refereert het beeld aan bodemverbetering. Het middelste blok symboliseert het verwijderde hoogveen. Het bovenste is de bolsterlaag, welke na de vervening op de zandbodem, voorgesteld door het onderste blok basalt, werd teruggestort en bezand. Deze “dalgrond” werd door het verbouwen van boekweit geschikt gemaakt voor de landbouw. In het beeld zijn daarom twee op boekweit geïnspireerde bronzen vormen opgenomen. De omgeving van Weiteveen-West is een gebied, waarin dit alles heeft plaatsgevonden. Echter ook de woningbouw, de verbetering van de infrastructuur en de inhoud, die nieuwe bewoners aan het gebied hebben gegeven worden verwoord door de gebruikte symboliek. Zij waren het die de waarde aan het gebied gaven waar dit beeld komt te staan. Door de basaltzuilen te laten verschillen in lengte en ze afgewisseld door tussenruimten niet loodrecht boven elkaar te plaatsen, wordt meer spanning en ruimtelijkheid aan de zuil gegeven. Hierdoor krijgt het weergeven van de gelaagdheid van de bodem beter gestalte.